Công ty TNHH Châu Á Mềm. (Asiasoft Co, Ltd)
Địa chỉ: T5.04 Tòa nhà Lữ Gia, số 70 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.62644988. Hỗ trợ khách hàng: 028.62644982.
Email: info@asiasoft.net.vn Giấy phép